Apare, la Blaj “Foaia pentru minte, inima si literatura”, prima publicatie periodica romaneasca

Foaia pentru minte, inima si literatura, a fost o publicatie romaneasca, aparuta la Blaj, din initiativa lui Gheorghe Barit, intre 2 iulie 1835 si 24 februarie 1865 (cu unele întreruperi).

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.