În cel de al Doilea Război Mondial, este eliberat, de către trupele sovietice, lagărul de concentrare Auschwitz

Lagărul de concentrare Auschwitz a fost o rețea de lagăre de concentrare, create de către Germania Nazistă, în timpul celui de al Doilea Război Mondial, în Polonia, alcătuit din următoarele lagăre: Auschwitz I (Stammlager, lagărul principal); Auschwitz II-Birkenau (Vernichtungslager – lagărul de exterminare); Auschwitz III-Monowitz, sau Buna-Monowitz (lagăr de muncă forțată) și alte 45 lagăre satelit. Heinrich Himmler, Reichsfurer SS, a desemnat lagărul Auschwitz II-Birkenau, ca locul de aplicare a soluției finale a problemei evreiești. Începând cu 1942 și până în 1944 la Auschwitz II-Birkenau, soseau așa numitele trenuri ale morții, care aduceau evrei din toată Europa, în vederea eliminării lor fizice prin gazare și incinerare. Lagărul a fost eliberat de către trupele sovietice în 27 ianuarie 1945. Ziua eliberării lagărului a fost declarată “Ziua Comemorării victimelor Holocaustului”.

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.