In Romania, Vasile Alecsandri a publicat, in revista Steaua Dunarii poezia “Hora Unirii” care in scurt timp a devenit imnul de lupta pentru Unirea Principatelor

Vasile Alecsandri a publicat, in revista Steaua Dunarii poezia “Hora Unirii” care in scurt timp a devenit imnul de lupta pentru Unirea Principatelor

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.