In Germania este dizolvata STASI, politia secreta est-germana

STASI sau Ministerium für Staatssicherheit (Ministerul pentru securitatea statului) a fost serviciul secret oficial al Republicii Democrate Germane (DDR). A fost creata la 8 februarie 1950 dupa modelul KGB-ului societic. Si-a incetat existenta in 14 decembrie 1989, fiind dizolvata pe calea unui decret al Ministerrat (Guvernul DDR). Intre 1950 si 1989 STASI a avut aproximativ 275.000 angajati.

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.