In Romania, guvernul comunist decide desfiintarea Adunarii Deputatilor si infiintarea Marii Adunari Nationale, organ consultativ

Parlamentul Romaniei interbelice, Adunarea Deputatilor, este desfiintat prin lege, fiind inlocuit cu Marea Adunare Nationale, organ pur consultatv, iar puterea legislativa este trecuta Guvernului.

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.