În România, la București, Carol I se adresează Președintelui Înaltei Curți de Conturi cu ocazia proclamării independenței României

Domnul către Președintele Înaltei Curți de Conturi

10/22 Mai 1877

De Zece Mai, președintele Înaltei Curți de Conturi, Em. Grădișteanu, felicită pe Domn, care mulțumește.

Domnule Președinte, 

Domnilor Consilieri,

Înalta Curte de Conturi a împărtășit în totdeauna cu căldură sentimentele patriotice care însuflețesc astăzi România întregită.

Vă mulțumesc pentru felicitările ce-Mi exprimați și urez prosperitate acestei înalte instituițiuni, care este menită a avea sub scutul ei gospodăria Statului Român și a veghea neadormit la regulata și onesta gestiune a banilor țării.

(M.O., 1877, nr. 106, p. 3148)

Sursă:

Cuvântarile Regelui Carol I, Ediție îngrijită de Constantin C. Giurescu, volumul I, 1866-1886, Editura Fundatiei pentru Literatură și Artă, “Regele Carol II”, București, 1939

 

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.