În România, la București, Carol I se adresează studenților universitari cu ocazia proclamării independenței României

Domnul către Studenții Universitari

10/22 Mai 1877

La urările calde pe care studențimea le face la deschiderea conflictului cu Turcia în vederea independenței românești, Domnul răspunde declarând că voește a lăsa tinerimii o țară fericită și puternică.

Vă mulțumesc pentru patrioticul simțământ ce-Mi exprimați, și văd cu o nespusă bucurie avântul junimii studioase în aceste solemne evenimente. Voi lucra necurmat spre a lăsa junimii acest sacru patrimoniu: O țară fericită care se desvoltă și se întărește pe calea păcii și a progresului.

(M.O., 1877, nr. 108, p. 3195)

Sursă:

Cuvântarile Regelui Carol I, Ediție îngrijită de Constantin C. Giurescu, volumul I, 1866-1886, Editura Fundatiei pentru Literatură și Artă, “Regele Carol II”, București, 1939

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.