În timpul Razboiului de Independență al României (parte a Războiului Ruso-Turc din 1877-1878), în seara zilei de 19 iulie 1877, noi unități române au traversat Dunărea iar artileria de pe malul stâng și-a intensificat bombardamentele

Reduta de la Plevna era aparată de Osman Pașa, iar armata rusă era condusă de Marele Duce Nicolae. După înfrângerea armatei ruse, Marele Duce Nicolae, comandantul suprem al armatelor rusești solicită Domnitorului Carol I, printr-o telegramă cifrată, ca armata română să participe cu toate efectivele în bătalia de la Plevna.
 
„Turcii, adunând cele mai mari mase de trupe la Plevna, ne zdrobesc. Rog să faci fusiune, demonstrațiune și, dacă se poate, să treci Dunărea cu armata după cum dorești. Între Jiu și Corabia demonstrațiunea aceasta este neapărat necesară pentru înlesnirea mișcărilor mele.”
 
Marele Cartier General Român hotărăște să răspundă cererilor rusilor si să faciliteze concentrarea trupelor țariste la Plevna, prin trimiterea unei brigăzi de infanterie și a alteia de cavalerie la Nicopol. Primele unități ale Armatei Române vor trece Dunărea și vor lua în primire paza podului de vase de la Zimnicea-Svistov. Se hotărăște un al treilea asalt asupra Plevnei iar Principele Carol I acceptă propunerea marelui duce Nicolae să devină comandantul suprem al trupelor ruse și române de la Plevna, condițiile de cooperare urmând să fie discutate ulterior.
 
După două asalturi nereușite, conduse de marele duce Nicolae, Carol I a decis să nu mai facă niciun asalt, ci să asedieze orașul, tăind căile de aprovizionare cu alimente și muniții. Armata ruso-română a reușit la începutul asediului să cucerească mai multe redute din jurul Plevnei, păstrând pe termen lung doar reduta Grivița. Asediul început în iulie 1877 s-a încheiat abia în luna decembrie a aceluiași an când Osman Pașa a încercat fără succes să forțeze ruperea asediului și a fost rănit. În cele din urmă, refugiat într-o moară, Osman a primit delegația condusă de colonelul Mihail Cerchez și a acceptat condițiile de capitulare oferite de aceasta.

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.