În urma utimatumului URSS, România cedează Basarabia fără luptă URSS-ului

Ca urmare a Pactului Ribbentrop-Molotov, pe calea unui act aditțonal secret, URSS își afirma interesul pentru teritorii componente ale României, iar Germania își declara totalul său dezinteres. În aceste condiții URSS solicită României, pe calea unei note ultimative cedarea Basarabiei și Bucovinei de Nord. România, aflată în totală izolare politică și în urma a două consilii de coroană, deși cu o zi înainte, printr-un înalt decret regal, a fost mobilizată întreaga armată de uscat, aer și marină, guvernul român condus de Gheorghe Tătărescu, acceptă ultimatumul, după ce a primit și sfaturi din partea Germaniei și Italiei în acest sens. Astfel, al doilea Consiliu de Coroana hotărăște evacuarea armatei din Basarabia și Bucovina de Nord și cedarea teritoriului către URSS.

În noaptea de 27 – 28 iunie 1940 are loc un consilui de coaroană în care se discută ultimatumul sovietic. Regele Carol al II-lea noteaza în jurnalul său rezultatul votului:

  • 6 voturi pentru respingerea ultimatumului: Ștefan Ciobanu, Silviu Dragomir, Victor Iamandi, Nicolae Iorga, Traian Pop, Ernest Urdăreanu;
  • 20 de voturi pentru acceptarea ultimatumului: Petre Andrei, Constantin Anghelescu, Constantin Argetoianu, Ernest Ballif, Aurelian Bentoiu, Mircea Cancicov, Ioan Christu, Mitiță Constantinescu, Mihail Ghelmegeanu, Ion Gigurtu, Constantin C. Giurescu, Nicolae Hortolomei, Ioan Ilcuș (Ministru de război), Ion Macovei, Gheorghe Mironescu, Radu Portocală, Mihai Ralea, Victor Slăvescu, Gheorghe Tătărescu (prim ministru), Florea Țenescu (șeful marelui Stat Major al Armatei);
  • o abținere: Victor Antonescu.

La ora 16:00, ora la care noul ministru al afacerilor externe, Constantin Argetoianu, comunică rezultatul deliberărilor din urma Consiliului de coroană din acea noapte, Consiliului de Miniștri, trupele sovietice trecuseră deja frontiera României, orașele Cernăuți, Chișinău și Cetatea Albă fiind ocupate în după-amiaza aceleiași zile. Acceptarea ultimatumului obliga guvernul român să evacueze teritoriul Basarabiei și cel din nordul Bucovinei în termen de 4 zile, cu începere de la 28 iunie, ora 12.

 

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.