La Chișinău este fondat Partidului Național Moldovenesc

Vasile Stroiescu, cărturar, om politic român basarean, susținător al învățământului școlar, bogat filantrop dar modest în purtare, reușește să convingă toate fracțiunile implicate în viața politică basarabeană și toți intelectualii, fie că proveneau din rândurile nobilimii, socialiștilor, democraților sau conservatorilor, să se întâlnească pentru un interes comun, astfel luând ființă, pe 31 martie 1917, Partidului Național Moldovenesc, al cărui președinte ales va fi chiar Vasile Stroiescu. Printre membrii de viață ai partidului se aflau: Paul Gore, Vladimir Herța, Pan Halippa, Onisifor Ghibu, Daniel Ciugureanu, Ion Pelivan, Matei Donici, Nicolae Alexandri, Vladimir Chiorescu, Teofil Ioncu, Mihail Minciună, Teodor Corobceanu, Gheorghe Buruiană, Alexandru Groapă, Ion Codreanu (deputat).

Scopul partidului era acela de a obține autonomie politică, adminsitrativă, religioasă față de Rusia măcinată de revoluție dar și învătământ în limba română. Au avut și un ziar, Cuvânt moldovenesc, la care au contribuit și refugiați din Bucovina sau Transilvania. Intelectualii care au fugit din calea războiului din Bucovina, Transilvania sau Vechiul Regat au ajutat cu toții la tipărirea Cuvântului moldovenesc, înființând totodată și Universitatea Populară de le Chișinău.

Partidul va funcționa sub această formă si denumire până la unirea cu România din 1918, reorganizându-se ulterior, pe 23 auguist 1918, în Partidul Țărănesc din Basarabia.

 

 

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.