Rascoala taranilor atinge apogeul in Muntenia si Oltenia

Guvernul conservator al lui Gheorghe Cantacuzino demisioneaza si se formeaza un guvern liberal in frunte cu Dimitrie A. Sturdza.

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.