15 ianuarie 2021Cuv. Pavel Tebeul si Ioan Colibasul (sarbatori ortodoxe)
15 ianuarie 2021Sf. Paul, primul pustnic (sarbatoare romano catolica)
15 ianuarie 2021Sf. Pavel Tebanul si Sf. Ioan Colibasul (sarbatori greco-catolice)