28 ianuarie 2023Cuv. Efrem Sirul, Paladie si Iacob (sarbatoare orotodoxa)
28 ianuarie 2023Sf. Toma de Aquino (sarbatoare romano catolica)
28 ianuarie 2023Cuv. Efrem Sirul, Sf. Toma de Aquino (sarbatori greco catolice)