6 septembrie 1486In Moldova, la Harlau, din porunca DomnuluI Moldovei Stefan cel Mare, incepe constructia unui palat domnesc