În România, la București, ca urmare a declarării războiului cu Turcia, Carol I emite un Ordin de zi către Armată

Înalt Ordin de zi către Armată

10/22 Mai 1877

România declară război Turciei. Cu acest prilej, Capul oștirii se adresează ofițerilor și soldaților români arătându-le că onoarea Patriei stă în sufletul și brațele lor. Cu credința în Dumnezeu, să pornească la luptă pentru a cuceri independența Țării.

Ofițeri, subofiteri, caporali și soldați,

În momentele grave prin care trece țara noastră, România întreagă are ochii ațintiți supra voastră; ea pune în voi toate speranțele sale.

În  ora luptei aveți înaintea vostră faptele bătrânilor oșteni români; aduceți-vă aminte că sunteți urmașii eroilor dela Racova și Călugăreni.

Drapelul sub care luptați este în mijlocul vostru însăși imaginea patriei. Urmați-l dar vitejește și, când odată laurii păcii vor reînverzii pe munții și câmpiile României, patria cu recunoștință va înscrie numele bravilor ei apărători pe frontispiciul edificiului independenței române.

Ofițeri, subofiteri, caporali și soldați,

Domnul vostru va urmărește cu mândrie. El în curând va fi în mijlocul vostru, în fruntea voastră. Cauza ce vă este încredințată este o sfântă cauză. Cu noi dar va fi Dumnezeu, cu noi va fi victoria.

Dat în București, astăzi, 10 mai, anul 1877.

(M.O., 1877, nr. 106, p. 3143)

Sursă:

Cuvântarile Regelui Carol I, Ediție îngrijită de Constantin C. Giurescu, volumul I, 1866-1886, Editura Fundatiei pentru Literatură și Artă, “Regele Carol II”, București, 1939

 

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.