Titulatura domnitorilor români. Câteva exemple

Nu intrăm în detaliile problemei. Spețiul este prea restrâns pentru o temă atât de însemnată și vastă. Ne vom referi pe scurt cu deosebire la vechile hrisoave sau urice și la domnitorii români care spun ceva și prin titulatură și prin cuprinsul actelor emise. Selecția este una exagerată și, recunoaștem, subiectivă. Vom da doar câteva exemple. Dacă cineva este interesat de ideea schimbărilor de titulatură, chiar la unul și același domnitor, a se urmări detaliile în colecția unică de acte editate sub autoritatea Academiei Române: “Documenta Romaniae Historica” și studiile speciale închinate subiectului ca atare din evul mediu.

“Marele singur stăpânitor, din mila lui Dumnezeu domn, Io Roman voievod, stăpânind Țara Moldovei de la munte până la mare”(30 martie 1392). De reținut întinderea stăpânirii domnitorului moldovean.

“Noi Mircea, din mila lui Dumnezeu voievodul Țării Românești, duce de Făgăraș și Amlaș, comite de Severin, despot al pământurilor lui Dobrotici(Dobrogea n.n.) și domn al Dârstorului. (Mircea cel Bătrân, 20 ianuarie 1390). Titulatura inclusă în Tratatul de alianță încheiat de domnitorul Țării Românești Vladislav, regele Poloniei.

“Io Mircea mare voievod și singur stăpânitor domn a toată Țara Ungrovlahiei(Vlahia de lângă Ungaria n.n.) și a părților de peste munți, încă și spre părțile tătărești și herțog al Almașului si Făgărașului și domn al Banatului, Severinului și de amândouă părțile peste toată Poduravia încă până la Marea cea mare și singur stăpânitor al cetății Dârstor. (Mircea cel Bătrân, 23 noiembrie 1406).

Iarăsi hotarele Țării Românești:

“Noi Mircea, voievodul Țării Românești voim să ajungă la cunoștința tutror, atât a celor de față cât și a celor viitori…” acorda privilegii de negoț în țara sa, negustorilor brașoveni și din toată Țara Bârsei. (Mircea cel Bătrân, 25 august 1413).

“Din mila lui Dumnezeu, noi Stefan voievod Domnul Țării Moldovei, facem cunoscut prin această  carte a noastra tuturor câți o vor vedea sau o vor auzi cetindu-se… că am dat această carte a noastră prietenilor noștri, tuturor brașovenilor și tuturor neguțătorilor și întregii țări a Bârsei… șă aibă de la noi acelașî așezământ și același drept( de negoț n.n.) pe care l-au avut de la mosul nostru, voievodul Alexandru” (Ștefan cel Mare, 13 martie 1458).

“Io Mihail, voievodul din mila lui Dumnezeu, domn al Țării Românești… Ceea ce am făcut(lupta împotriva otomanilor n.n.), toate le-am făcut pentru credința creștinească… Ca să fac un scut al întregii lumi creștine.” (Mihai Viteazul, 45 iulie 1595).

“Io Mihail Voievod, cu mila lui Dumnezeu domn al Țării Românești, al Ardealului și al Moldovei…”(Mihai Viteazul, 29 mai 1600, Domn al celor trei țări române unite).

De luat în seamă și asemuirile dintre titulaturile domnitorilor, fie ei munteni sau moldoveni. Cu cât se analizează mai multe documente emise de ei, cu atât mai evidente, mai izbitoare sunt asemănările. Desigur, le diferențează numele emitentului și țara domnitorului. Există și alte mărunte diferențe.

*prelucrare imagine – Medalie cu efigia lui Mihai Viteazul  – Romanian Encyclopaedia 1938

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.