China este accepatat ca membru al Organizatiei Natiunilor Unite

Oficialitatile ONU au acceptat China ca membru si au declarat statul Taiwan independent de aceasta tara, nefiind reprezentat in ONU.

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.