În Moldova, are loc întâlnirea de la Răcăciuni dintre regele Ferdinand și contele Czernin, trimis al împăratului Carol I al Austriei, care îi transmite un ultimatum

În contextul evoluțiilor externe negative pentru România, și ne referim aici în special la Tratatul de la Brest-Litovsk dintre Puterile Centrale și Ucraina, respectiv Tratatul de la Brest-Litovsk pentru care Puterile Centrale și Republica Sovietică Federativă Rusă purtau tratative, în urma cărora România se găsea complet încecuită și cu o parte substanțiala din teritoriu aflată sub ocupație germană, pe 27 februarie 1918, are loc întâlnirea de la Răcăciuni dintre regele Ferdinand și contele Ottokar Czernin, ministrul de externe al Imperiului Austro-Ungar, trimis al împăratului Carol I al Austriei.

Cel din urmă îi prezintă regelui Ferdinand un ultimatum, ca în 48 de ore să România să înceapă negocieri de pace cu Puterile Centrale, garantându-i-se în schimb menținerea dinastiei. Întrevederea între patru ochi a avut loc într-unul din vagoanele trenului regal român și a durat în jur de douăzeci de minute, regele mărturisindu-i ulterior generalului Averescu că ministrul austriac l-a tratat cu indiferență, brutal și inflexibil comunicându-i deciziile Puterilor Centrale: amputări teritoriale, cedări de facilități economice, într-un cuvânt, condiții înrobitoare și somația de a încheia cât mai rapid pacea.

După consultări cu Ion I. C. Brătianu și Barbu Știrbey, regele acceptă să inițieze negocierea de pace prin intermediul unui guvern filogerman, condus de Alexandru Marghiloman, încercându-se în același timp și o tergiversare, prin numirea inițială a unui guvern condus de generalul Alexandru Averescu. Inițiativa austro-ungară a supărat partenerii germani care considerau că regele Ferdinand trebuia pedepsit pentru trădarea lui, respectiv intrarea în Primul Război Mondial de partea Antantei. Austro-ungarii motivau însă că fiecare aliat avea doar datoria de a-i informa pe ceilalți despre acțiunile sale și nu de cere permisiunea.

Un lucru însă era cert pentru ambele mari puteri, era necesară scoaterea definitivă a României din război.

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.