In Romania, la Bucuresti, incepe cel de al X-lea Congres al Partidului Comunist Roman

Congresul al X-lea al PCR, a fost un eveniment politic, al partidului unic, desfasurat la Bucuresti, intre 6 si 13 august 1969. La cel de al X-lea Congres al PCR, a fost stabilit obiectivul fundamental al PCR, faurirea societatii socialiste multilateral dezvoltate si au fost stabilite sarcinile pentru planul cincinal 1971-1975. Nicolae Ceausescu este reales Secretar General al PCR.

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.