În România, la București, Președintele Senatului, primește scrisoare de acceptare a nominalizării din partea Principelui Ferdinand, ca și Principe moștenitor al Coroanei Române

Principele Ferdinand adresează o scrisoare de răspuns, Președintelui Senatului României, prin care arată că a luat act cu vie mulțumire de decizia corpului legiuitor și transmitea intenția de a veni definitiv în România precum și hotărârea sa de a-și îndeplini cu credință îndatoririle ce îi reveneau în noua sa calitate:

„Să fiți bine convinși că toate actele mele vor fi însuflețite de cea mai adâncă iubire către țară, pe care mă voi sili a o servi din toate puterile mele, luând călăuză pilda marilor săi Domni din trecut, inspirându-mă de frumoasele amintiri ce au lăsa și având neîncetat sub ochi nobilul exemplu al regelui Carol I. Astfel sper a corespunde încrederei și așteptărilor poporului român”

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.