Începe Bătălia de pe Valea Prahovei din timpul Primului Război Mondial

Între 9 și 25 octombrie se desfășoară Bătălia de pe Valea Prahovei care a constat în Bătălia de la Predeal și luptele din trecătorile Bratocea și Buzău, dintre forțele Armatei 2 române, conduse aici de Generalul de Divizie Arthur Văitoianu și generalii de brigadă Dimitrie Lambru și Emanoil Manolescu Mladian și forțele Armatei 9 germane conduse de Generalul Erich von Falkenhayn și Generalul Hermann von Staabs, încheiată cu succesul armatei române și prin urmare oprirea înaintării forțelor Puterilor Centrale peste Carpați. Două dintre diviziile care au paritcipat la această luptă făcuseră parte din gruparea de forțe destinată Operației Flămânda și fuseseră aduse pentru a înlocui Divizia 4 care se retrăsese în debandadă după pierderea Bătăliei pentru Brașov, iar comanda Armatei 2 fusese din nou încredințată Generalulul Averescu.

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.