Romania semneaza la Viena Tratatul de alianta Romano-Austro-Ungar

Tratatul de alianta Romano-Austro-Ungar a fost un tratat secret, negociat si semnat de catre Romania si Austro-Ungaria, prin care cele doua semnatare se angajau sa vina una in sprijinul celeilate in cazul in care una dintre parti ar fi fost atacate fara nici un motiv(atac neporovocat) de Rusia, Bulgaria sau Serbia. Tratatul era valabil pentru o perioada de 5 ani, cu prelungire automata daca una ditnre parti nu l-ar fi denuntat. Tratatul a fost negociat in secret; din partea Romaniei negociatorul a fost Ministrul de Externe Dimitrie A. Sturdza, iar din partea Austro-Ungariei, negociatorul a fost Gustav Kalnoky si nu a fost adus la cunostinta parlamentului roman. Tratatul a rams secret pana in 1888. Tratatul a ramas in vigoare pana in 14/27 august 1916, cand Romania a intrat in razboi impotriva Puterilor Centrale, de partea Antantei.

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.