Se naște Nicolaus Olahus, umanist, istoric și arhiepiscop român

Nicolaus Olahus se naște la 10 ianuarie 1493, la Sibiu și încetează din viață la 15 ianuarie 1568, la Pojon, astăzi Bratislava. A fost un important umanist, istoriograf și om politic de origine română care a activat în Regatul Ungariei, ocupând demnitatea de arhiepiscop de Esztergom (în latina Strigonium), regent al Ungariei și apoi guvernator al țării.
 
În 1536 la Bruxelles, scrie lucrarea: “Hungaria sive de originibus gentis, regionis, situ, divisionis habitumatque opportunitatibus”, în care afirmă originea, unitatea de neam și de limbă a poporului român și prezintă informații despre istoria, etnografia și geografia Țarii Românești, Moldovei, Transilvaniei și Banatului. Este considerat primul istoric care a demonstrat originiea latină a poporului român. In 1563 scrie “Attila, sive de rebus bello paceque as suo” (1536) și “Chronicon”, în care sunt relatate evenimentele din timpul regelui Matia Corvin (cu care era înrudit, prin mama sa).

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.