În București, regele Ferdinand I ratificată prin Decretul-Lege No. 3632 legea de organizare provizorie a Transilvaniei

Emis de regele Ferdinand I al României și publicat în Montorul Oficial nr. 212 în 13 decembrie 1918, Decretul-Lege de organizare provizorie a Transilvaniei prevedea următoarele:

ART. 1
În mod provizoriu şi pana la definitiva organizare a României intregite, insarcinam cu conducerea serviciilor publice din tinuturile prevăzute în Decretul-Lege No. 3.631, consiliul dirigent emanat din Adunarea Nationala dela Alba-Iulia din 18 Noemvrie/1 Decemvrie 1918.

ART. 2
Vor rămâne însă în administraţia guvernului regal afacerile străine, armata, căile ferate, postele, telegrafele, telefoanele, circulaţia fiduciara, vamile, împrumuturile publice şi siguranta generală a Statului.

ART. 3
Tinuturile-Unite cu Regatul României, prin hotărîrea Adunării Naţionale din Alba-Iulia din 18 Noemvrie/1 Decemvrie 1918, vor fi reprezentate în guvern prin miniştrii fără portofoliu.

ART. 4
Pentru lucrãrile cari privesc aceste tinuturi se vor mai numi, prin decret regal pe lângă departamentele ministeriale, după propunerea ministrilor fără portofoliu, consilieri speciali.

ART. 5
Consiliul dirigint în primul rând are misiunea de a ne prezenta în cel mai scurt timp, pentru tinuturile asupra cărora se întinde administraţia lui, proiectul de reforma electorală pe baza votului universal şi proiectul de reforma agrară.

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.