La București, regele Ferdinand I ratificată prin Decretul-Lege No. 3631 Legea Unirii

Unirea Transilvaniei cu România a fost consfințită prin Legea Unirii, ratificată prin Decretul-Lege No. 3631 din 11 decembrie 1918 de către regele Ferdinand I și votată de Adunarea Deputaților în ședința din 29 decembrie 1919, în unanimitate.


LEGE

pentru Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Sătmarului și Maramureșului cu România

Art. unic – Se ratifică, învestindu-se cu putere de lege, decretul lege cu No. 3631 din 11 Decembrie 1918, publicat în Monitorul Of. No. 212 din 13 Decembrie 1918 privitor la unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Sătmarului și Maramureșului cu vechiul Regat al României, în cuprinderea următoare:

Ferdinand I,

Prin grația lui Dumnezeu și voința națională, rege al României,

La toți de față și viitori, sănătate;

Asupra raportului președintelui consiliului Nostru de miniștri sub No. 2171 din 1918,

Luând act de hotărârea unanimă a Adunării Naționale din Alba-Iulia,

Am decretat și decretăm:

Ținuturile cuprinse în hotărîrea Adunării Naționale din Alba-Iulia dela 18 noiembrie (1 decembrie) 1918 sunt și rămân deapururea unite cu Regatul României.
Președintele consiliului Nostru de miniștri este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a decretului-Lege de față.

Dat în București, la 11 Decembrie 1918.

Ferdinand

Președintele consiliului de miniștri,
Ion I. C. Brătianu

Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor în şedinţa dela 29 Decembrie anul 1919, în unanimitate prin aclamaţiuni.

Această lege s-a votat de Senat în şedinta dela 29 Decembrie anul 1919, în unanimitate prin aclamaţiuni.

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.