Regatul României declară război Austro-Ungariei și intră astfel în Primul Război Mondial

În seara zilei de 27 august 1916, la rele 21:00, la Ballhausplatz 2, Edgar Mavrocordat, Trimis Extraordinar și Ministru Plenipotențiar al Regatului României la Viena, înmânează nota prin care România declară în mod formal război Imperiul Austro-Ungar, pentru “infăptuirea unității sale naționale”, secretarului de serviciu al Ministerului de Externe Austro-Ungar.

“Când războiul actual a izbucnit, se putea spera că Guvernul Austro-Ungar, cel puţin în ultima oră, va termina prin a se convinge de necesitatea urgentă de a face să înceteze această nedreptate care pune în pericol nu numai relaţiunile de amiciţie dar chiar raporturile normale care trebuie să existe între statele vecine.

Cei doi ani de război, în care timp România şi-a păstrat neutralitatea, au dovedit că Austro-Ungaria ostilă oricărei reforme interne, care ar fi putut face mai bună soarta popoarelor ce guvernează s-a arătat tot atât de grabnic dispusă a le apăra contra atacurilor dinafară.

Războiul la care ia parte întreaga Europă pune în discuţie cele mai grele probleme ce ating dezvoltarea naţională şi chiar existenţa statelor: România mişcată de dorinţa de a contribui la sfârşirea conflictului şi sub imperiul necesităţii de a apăra interesele de rasă se vede forţată de a intra în rând alături de acei care îi pot asigura realizarea unităţii sale naţionale.

Pentru aceste motive, ea se consideră, din acest moment, în stare de război cu Austro-Ungaria” *

După doi ani de neutralitate și pregătire, România intra în Marele Război de partea Antantei. După decretarea mobilizării, regele Ferdinand I, adresează următorul mesaj către armată:

„OSTAŞI, v-am chemat ca să purtaţi steagurile noastre peste hotarele unde fraţii noştri vă aşteaptă cu nerăbdare şi cu inima plină de nădejde. Umbrele marilor voievozi Mihai Viteazul, Ştefan cel Mare, a căror rămăşiţe zac în pământurile ce veţi dezrobi, vă îndeamnă la biruinţă ca vrednici urmaşi ai ostaşilor cari au învins la Războieni, la Călugăreni şi la Plevna.

Veţi lupta alături de marile naţiuni cu care ne-am unit. O luptă aprigă vă aşteaptă. Cu bărbăţie să îi îndurăm însă greutăţile şi cu ajutorul lui Dumnezeu izbânda va fi a noastră. Arătaţi-vă deci demni de gloria străbună. De-a lungul veacurilor un neam întreg vă va binecuvânta şi vă va slăvi” **

Armata română înaintează pe trei direcții în Transilvania.

sursa imagine – cimec.ro

*Constantin Moşincat, Neculae Moghior, Ion Dănilă, op.cit., p. 45-85

** Monitorul oficial, 1916, nr. 108, p. 5417

InfoAzi

Astazi in lume. Astazi online.